เทศบาลเมืองศรีราชาออกเดินหน้า โครงการประชาคมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เริ่มต้น ชุมชนบ้านไร่ และ บ้านใน

ที่ทำการชุมชนบ้านใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีราชา ออกโครงการประชาคมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเริ่มต้น จาก ชาวชุมชนบ้านไร่ และชาวชุมชนบ้านใน พร้อมกัน 2 ชุมชน โดยให้ชาวชุมชน ได้แสดงความคิดเห็น การจัดสรรงบประมาณ ความเดือดร้อน ความต้องการในชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปเสนอกับทางเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อหาทางแก้ไข โดยมีประธานชุมชน มาคอยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชน ที่มีความต้องการแก้ไข ความเดือดร้อน ของชาวชุมชน ให้หมดไป สำหรับชุมชนบ้านไร่นั้น ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาด้านสาธารณะสุข ความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปรับปรุงท่อระบายน้ำชุมชน การติดตั้งไฟส่องสว่าง แบบชนิด ไฟ แอลอีดี และร้องขอทำป้ายชุมชนให้ชัดเจน ในส่วนชุมชนบ้านใน ประสบปัญหา ถนน และไหล่ทาง ชำรุด ปัญหาหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง และ ติดตามโครงการ สะพานเดินทางทะเล ที่ได้งบประมาณ มาแล้ว 500,000 บาทแต่กลับยังไม่ดำเนินงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าว ที่ทางเทศบาลสามารถแก้ไขได้ ก็จะนำเจ้าหน้าที่มาดำเนินการโดยทันที ส่วนปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณ หรือการพิจารณา จะถูกบันทึกเข้าแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป โดยครั้งต่อไป จะทำการออกประชาคม ให้กับชาวชุมชนจุรินทร์ และมิตร และ ชุมชนริมทะเล ในเย็นวันนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563