โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จัดงานวันครู ประจำปี 2560


ที่ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2560ภายใต้คำขวัญ ชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู โดยมี นายธานี     รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ประธานในพิธีอ่านสารวันครู จากนายกรัฐมนตรีที่มีมาถึงครูทุกๆท่าน และ  นายประเมิน สาโรจน์ ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และครูอาวุโสประจำการ นำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณ หลังจากนั้น นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรี และนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรี ร่วมประดับขีดให้แก่ครูบรรจุใหม่ และครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น และคณะผู้บริหารเทศบาลมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่คณะครู โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมพิธี  ซึ่งวันครูมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมา จากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563