วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560


 ที่ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ  ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นางพิสมัย ปั้นน้อย ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธาน และนำคณะครู และ อาจารย์ แต่ละสายชั้น กล่าวคำปฏิญาณตน  ว่าจะทำหน้าที่ บุคลากรให้ดีที่สุด เนื่องในโอกาสวันครู แห่งชาติ ประจำปี 2560 ต่อหน้าคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ นักเรียน กว่า 1,000 คนที่มาเข้าร่วมงาน เพื่อให้รับทราบถึงปณิธานในการเป็นครูที่ดี มีจิตใจแน่วแน่ ที่จะประกอบวิชาชีพครู เพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ ให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ ในการดำรงชีวิต และ ประกอบสัมมาอาชีพ ต่อไป  อีกทั้งทางวิทยาลัย ยังได้เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับทางวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองและบุตรหลาน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้กับตนเอง และครอบครัว เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถาบันครอบครัว และ สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ สิ่งของที่ ร่วมกันใส่บาตร บางส่วน พระภิกษุสงฆ์ คืนให้กับทางวิทยาลัยเพื่อนำไปร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวใต้ ตามมูลนิธิ ต่าง ๆ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563