ชาวศรีราชาต่างจัดกิจกรรม บุญ แจกจ่าย อาหาร เปิดโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วันสตมวาร
ที่วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พี่น้องชาวศรีราชา พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมใจกัน ทำบุญ เลี้ยงภัตตาหาร เพล แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีมหาราชา และเปิดโรงทาน น้ำใจ นำ ข้าวปลา อาหาร ทั้งคาว หวาน เครื่องดื่ม ที่ตนเองเปิดร้านขายอยู่ มาแจกจ่ายให้กับ ประชาชน ร่วมถึง ผู้ยากไร้ ได้รับประทานอาหาร ร่วมกัน ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาส ครบ 100 วัน การสวรรคต วันสตมวาร กิจกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง ความสมัครสมาน สามัคคี ของคน ในชุมชน ที่พร้อมใจกัน ทำความดี ถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นมิ่งขวัญ และ กำลังใจ ในการประกอบอาชีพ การดำรง ชีวิต พร้อม สืบสาน พระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 สืบไป ส่วนที่ ร้านคุณต้อยเป็ดพะโล้ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ่อค้า แม่ค้า ขายอาหาร บริเวณ ถนน เจิมจอมพล และ ถนนสุรศักดิ์ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรม ร่วมพล คนทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาส ครบ 100 วัน การสวรรคต วันสตมวาร เช่นกัน โดย ร้านค้าต่าง ๆ นำ อาหาร มาแจกจ่ายให้กับ ประชาชน ที่ผ่านไปมา ฟรี โดยยึดหลักพระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ใน การให้ ที่มีความว่า คนเราจะเอาแต่ได้ ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และ เดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563