นายอำเภอศรีราชานำชาวศรีราชาทุกหมู่เหล่า จุดเทียน แสดงความอาลัย พร้อมรับฟัง การแสดงดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก จากบทเพลงพระราชนิพนธ์


 ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ชาวศรีราชา ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9  พร้อมอ่านสาสน์ เพื่อ เทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ได้ สำนึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงสร้างไว้ ให้ปวงชนชาวไทย ได้สุข สบาย ถึงทุกวันนี้  พร้อมร่วมกัน เปล่งเสียง ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ที่เวียนมาบรรจบถึงอีกรอบ ในปีนี้  นอกจากนั้นภายในงาน คณะวงดุริยางค์ ออเคสต้า จาก 5 สถานบัน การศึกษา ร่วมใจกันเป็นหนึ่ง บรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์ ที่พระองค์ ทรงประพันธ์ ไว้ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ทางด้านการดนตรี กล่อมเกลา จิตใจ ให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ได้ รับชม รับฟัง กัน ด้วยความปลื้มบิติหัวใจ  และ ยังมีหน่วยงาน ห้างร้าน ทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างๆ มาเปิดโรงทาน แบ่งปัน อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563