โรงเรียนวัดตะโปทารามรับพระราชทานรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ


        นายวินัย  บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโปทาราม เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ร่วมเข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste Schoo ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของกลุ่ม เอ โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส โดยโครงการดังกล่าวทางโรงเรียนได้นำหลัก 3RS มาใช้ได้แก่  ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การรีไซเคิล (Recycle) การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนทุกคนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะจนได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศมา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะได้มีการต่อยอดออกไปถึงชุมชนรอบโรงเรียน โดยจะจัดทำโครงการประกวดบ้านปลอดขยะ โดยเริ่มจากบ้านของนักเรียนในแต่ละคนในการส่งเข้าประกวดซึ่งจะมีทุนการศึกษามอบให้ สำหรับบ้านที่ได้รับรางวัลต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563