มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแบบโบราณ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวนาไทย


 ที่แปลงเกษตรสาธิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี  เปิดกิจกรรมวันลงแขกเกี่ยวข้าว แบบโบราณ ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย ชาวนาไทย หลังจากที่ได้มีการปลูกในช่วง เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน การลงแขกเกี่ยวข้าว ของชาวนาไทย เริ่มเลือนหายไป ในยุคปัจจุบัน มีเทคโนโลยี ทางการเกษตร ที่มันสมัยมากมาย เข้ามาช่วยให้ชาวนา เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว และดีขึ้น แต่กลับทำให้ความสมัคร สมาน สามัคคี ของชาวนาไทยลดน้อยลงและสอดคล้องกับพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น เป็นประเพณี ที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนทำการลงเคียวเกี่ยวข้าวแต่ละครั้ง ต้องมีการประกอบพิธีกรรมความเชื่อมากมาย ทางมหาวิทยาลัย จึงเห็นความสำคัญ จึงได้ทำการสืบสานประเพณี นี้ต่อมาและปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ของทางมหาวิทยาลัย รู้จัก และ ร่วมกันสืบสาน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว นี้ ต่อไป ซึ่งปีนี้กิจกรรม จัดกันแบบเรียบง่าย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองการลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมฟังการบรรยาย เรื่องวิถีไทยการเกี่ยวข้าว เล่าวิวัฒนาการของชาวนาไทย ในการทำนา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ก่อนจะลงแขกเกี่ยวข้าว
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563