บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ ไทยแลนด์ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการออกกำลังกายให้มากขึ้น


 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   นายสิรฉัตร   สมัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์  ไทยแลนด์  จำกัด  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี  2559  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักพนักงานรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด    พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และด้านกีฬา    นอกจากนั้นยังเป็นการ ส่งเสริม การตะหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนในอาเซียนโดยการสอดแทรกในรูปแบบกีฬาอีกด้วย  ซึ่งในแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559  มีการแข่งขันกีฬา หลายหลายชนิด  อาทิ  ฟุตบอล / กีฬาหมาสนุก  นอกจากนั้นยังมีการ ประกวดกองเชียร์อีกด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563