โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ร่วมกับงานป้องกันเทศบาลศรีราชาจัดซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


 ที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้มีความรู้ในหลักการและวิธีควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ และการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานป้องกันเทศบาลเมืองศรีราชาที่นำรถกระเช้าและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ มาเข้าร่วมเพื่อให้เกิดการสมจริง โดยจำลองเหตุการณ์ว่ามีเหตุเพลิงไหม้หออภิบาตรผู้ป่วยวิกฤต เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563