รพ.สมิติเวช ศรีราชา เดินหน้ายกระดับวงการแพทย์ไทย จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 2559


 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการ  2nd Samitivej Sriracha Medical Symposium ภายใต้แนวคิด “ Be Emphatic and Excellent ” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เชิญผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วย ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์กว่า 200 คนที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานเปิดงาน


  รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา กล่าวว่า การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ  

ประการที่ 1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการในการดูแลรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยให้แก่แพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ 

ประการที่ 2  สร้างความมั่นใจต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและเส้นเลือดของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาแก่โรงพยาบาลพันธมิตร 

ประการที่ 3  สร้างสัมพันธภาพที่ดี และพัฒนาไปสู่เครือข่ายการส่งต่อที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

นอกจากนี้วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือการแสดงออกและการให้คำมั่นสัญญาในเรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม” ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
โดยถือได้ว่าโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งแรกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ โรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่กับมาตรฐานของโรงพยาบาล


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563