เทศบาลนครแหลมฉบัง แถลงข่าว การจัดการแข่งขัน ฟุตบอล แหลมฉบัง ยูธ คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี

  
 ที่ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวและจับฉลากการแข่งขันฟุตบอล แหลมฉบัง ยูธ คัพ ประจำปี2559 ครั้งที่ 2  โดยมี  สท.ขวัญชัย งามศิลป์ สท.สุเทพ พึ่งกลั่น คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ตัวแทนจากภาคเอกชนผู้สนับสนุนการแข่งขัน ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะครู-ผู้ฝึกสอน เยาวชน  โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ละเว้นอบายมุข และห่างไกลสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา และมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย มีเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 300 คน แบ่งเป็น 16 ทีม โดยจะเริ่มทำการแข่งขันรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559   นอกจากนั้น  ยังมีการ จับสลากแบ่งกลุ่มของการแข่งขัน อีกด้วย  โดยสรุปผลการแบ่งกลุ่มได้ดังนี้  

สาย A                                                                            สาย D
ทีมเด็กชายบ้านบางละมุง                                              ทีมโรงเรียนซากยายจีน
ทีมโรงเรียนวัดบ้านนา                                                   ทีมเทศบาลนครแหลมฉบัง 2 
ทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง                                 ทีมเทศบาลนครแหลมฉบัง 1 
ทีมพัทยา  พาราเดี้ยม                                                    ทีมโรงเรียนวัดหนองค้อ  

สาย B                                                                            สาย E 
ทีมโรงเรียนวัดจุกกะเชอ                                                ทีมโรงเรียนบ้านโรงหีบ
ทีมโรงเรียนบุญจิตวิทยา                                                ทีมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ทีมโรงเรียนวัดมโนรม                                                    ทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
ทีมโรงเรียนวัดหนองคล้า                                               ทีมโรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 

สาย C
ทีมโรงเรียนวัดแหลมฉบัง 
ทีมโรงเรียนบ้านนาหลัง
ทีมโรงเรียนบึงวิทยาคม
ทีมโรงเรียนบ้านบางละมุง
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563