วัดบางพระวรวิหาร จัดพิธีสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย พร้อมได้ชื่นชมต้นไม้ที่พ่อปลูก


           ที่วัดหลวงบางพระวรวิหาร อารามหลวง ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี พสกนิกร ชาวไทย ทุกเพศ วัย แต่งกายในชุดวัยทุกข์ ด้วยจิตใจที่ สำรวม เข้าร่วมงานพิธี สวดพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์  สำหรับพิธีสวด อภิธรรม พระบรมศพจะเริ่มจัดขึ้น ในช่วงเวลา 15.52 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่ ทางมหาเถรสมาคม ประกาศ ว่าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านสวรรคต การจัดงานพิธีครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ ให้พสกนิกรชาวตำบลบางพระ ได้ร่วมกันแสดงออกถึง ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่าน และถวายความอาลัย สู่สรวงสวรรคาลัย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วัน ซึ่งทางวัดบางพระวรวิหารนั้น มีความเกี่ยวข้อง กับพระมหากษัตริย์ไทย ถึง 2 พระองค์ เดิมชื่อวัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดที่ติดกับกองทัพเรือ รัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จมาเยี่ยม งานกองทัพเรือ และเสด็จประภาสมาทีพักที่วัด พบว่า วัดอยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงมีพระราชดำริ ให้มีการบูรณะ และ ยกฐานะ ให้กลายเป็นวัดหลวง ต่อมา เมือ พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ พระราชินีนาถ ทรงมาเป็นองค์ประธาน ยกช่อฟ้า พระอุโบสถ หลังใหม่ พระองค์ทรงได้ ปลูกต้นจันทน์ และ ต้นพิกุล ไว้ อย่างละ 1 ต้น ให้เป็นที่ระลึกของงาน บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ ในการเสด็จมา ในครั้งนั้น ปัจจุบัน ต้นจันทน์ และต้นพิกุล เป็นต้นไม้ที่ทางวัด และประชาชนชาวตำบลบางพระ ให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนเติบใหญ่ สร้างความร่มรืน เป็นที่พักผิงให้กับสัตว์น้อยใหญ่ และ เป็นสถานที่ระลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ให้ปวงชนชาวไทยสืบไทย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563