ภาคเอกชนระดมทุนสนับสนุน งบประมาณ ดำเนินงานซ่อมแซม อาคาร เรียน และศูนย์ฝึกอาชีพสถานศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกรุ และ โรงเรียนวัดตโปทาราม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ บริษัท ภาคเอกชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่เข้าเยี่ยม ชม สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังขาดแคลน งบประมาณ ในการซ่อมแซม อาคาร สถานที่  ในการทะนุบำรุง รักษา พร้อมระดมทุน กันมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 ให้กับ สถานศึกษา ทั้ง 2 แห่ง เพื่อนำไปปะกอบสาธารณะประโยชน์ เพื่อการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยกรุ จะนำงบประมาณ ที่ได้ไปทำการซ่อมแซม อาคารเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอน ส่วนทาง โรงเรียนวัดตโปทาราม จะนำงบประมาณที่ได้ ไปต่อยอดศูนย์ฝึกอาชีพ  ร้านซ่อมแซมรถจักรยาน คอยให้บริการ บรรดานักปั่น นักท่องเที่ยว ที่ประสบเหตุ ขัดขัด ในส่วนของรถจักรยาน ในการปั่นท่องเที่ยว ชื่นชมธรรมชาติเขตพื้นที่ตำบลบางพระ ต่อไป  สำหรับในช่วงปิดภาคเรียน นี้ คณะผู้บริหารเอง ก็จะออกสำรวจ สถานศึกษา ในเขต จนครบ เพื่อหาแนวทาง งบประมาณ ลงมาช่วยเหลือ การศึกษา ของลูกหลาน ชาวตำบลบางพระ ให้ทัดเทียม สถานศึกษาในเขตเมืองได้ มากที่สุด


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563