เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่วัดแหลมทอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระครูธรรมปรีชากร  (หลวงพ่อธีระเวทย์) เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง เปิดเผยว่า ทางวัดแหลมทอง จะจัดพิธีมหากระทิงวัน ครั้งที่ 7 เป็นพิธีสวดมหาพุทธาภิเษก และพิธีสวดปริตตะมังคลาภิเษกดวง โดยจะนำแผ่นดวงที่เขียนวันเดือนปีเกิดของผู้ที่เข้าร่วมในพิธีมหากระทิงวัน นำไปเก็บไว้ในพระอุโบสถนานถึง 3 ปี ซึ่งทางวัดแหลมทองจะมีการทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวัน เช้า-เย็น จะแผ่เมตตา บารมี พลังอำนาจแห่งจิต ไปสู่แผ่นดวง ของผู้เขียนไว้ในพิธีมหากระทิงวัน เพื่อให้มีความเจริญ ผาสุก สืบต่อไป  สำหับ วันมหากระทิงวัน ตามหลักโหราศาสน์ ถือเป็นวันที่เข้มแข็ง เป็นวันที่อดทน มีชัยชนะ ปราดเปรียว สมดั่งชื่อกระทิงวัน โดยทางวัดแหลมทอง จัดทำพิธีนี้ 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง

  พระครูธรรมปรีชากร  ยังกล่าว่า พิธีมหากระทิงวันครั้งที่ 7 นี้ก็เป็นปีที่ครบสามปีต่อหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นพิธีที่มีความเข้มขลังเข้มข้นมากและเป็นพิธีที่เป็นที่คนที่เคยได้เข้าร่วมแล้วยอมรับ โดยแผ่นทองที่เขียนดวงของผู้ที่เข้าร่วมแต่ละคนจะถูกนำเข้าร่วมในพิธีและมีการเก็บรักษาไว้เพื่อแผ่เมตตาจิตรอีกสามปี จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่รวมทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพราะเป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมามีอุปสรรคขวากหนามมากมายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและธุรกิจการค้าต่างๆ เพราะฉะนั้นตัวเราเองหรือคนมี่มาร่วมงานได้มีโอกาสนำดวงของท่านมาฝากไว้เพื่อร่วมในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้จะเป็นพิธีใหญ่และจะมีพระมหาเถระมาร่วมทำพิธี โดยในครั้งนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตร เมตตามาเป็นประธานจุดเทียนชัยและทางวัดแหลมทองเองนั้นจะมีพิธีพุทธาภิเษก ปลุกเศกสองชั้น ปลุกเศกแปดทิศ ยืน เดิน นั่ง นอน ตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าที่มีสี่อิริยาบท การจัดพิธีในครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้กับญาติโยมทั้งหลายเพราะคนเรามีเคราะห์บาปเคราะห์กรรมมากมาย และในการจัดทำพิธีก็ไม่ใช่เพื่อการค้าเราทำเพื่อให้ญาติโยมได้รับในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการแผ่พลังจิตรในครั้งนี้ เริ่มทำตั้งแต่เวลา18.00น.ไปจนถึง 21.00 น. ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการเจริญพุทธมนต์เจริญพระธรรมจักรก่อนเป็นปฐม และจะจุดเทียนชัยในช่วง18:00น. จนเรื่อยไปจนจบพิธีต่างๆซึ่งคนที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถค้นหาในสื่อออนไลท์แสกนคิวอาร์โค้ดส่งดวงของท่านมาที่ทางวัด ซึ่งทางวัดจะทำการรวบรวมดวงของทุกท่านเจ้าร่วมในพิธีในครั้งอย่างครบถ้วนทุกคน ปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษซึ่งหลายปีมากกว่าจะเวียนมาบรรจบ ที่เรียกได้ว่าเป็นปีเสือเดือนสิงห์กระทิงวัน ปีเสือก็คือปีขาลเดือนสิงห์ คือเดือนสิงหาคมกระทิงวันก็คือที่โหราจารย์โหราศาสตร์ได้ตั้งไว้ว่าวันกระทิงวันคือวันแข็งกล้าวันอดทนเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีชัยชนะ ซึ่งปีนี้ก็คือวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ตรงกับแรม9ค่ำ เดือน9 จะมีพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา18.00 น.ไปจนถึงเวลา21.00 น.

 


เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 11 สิงหาคม  ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสิรวิชฐ์  อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.บ่อวิน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน คณะผู้ปกครอง เข้าร่วม  และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งภายในงานยังได้มี พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน23ทุน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จำนวน18 คน รวมทั้งการมอบดอกมะลิเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอีกด้วย
 


10 สิงหาคม 2565 : ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ร่วมกับ เอไอเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา Smart Terminal เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยนวัตกรรมใหม่ ช่วยเสริมการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย ในช่วงก่อนการสร้างและเปิดใช้อาคาร 3 ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ลำดับที่ 3 ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ากับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตามแผนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

โดยวันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 3 สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัด พิธีลงนามใน MOU ความร่วมมือต่อเนื่องในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและเสริมขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อยกระดับสู่ Smart Terminal อย่างเต็มรูปแบบ ตอบสนองกับนโยบายของภาครัฐ ในการเป็นประตูหน้าด่านในการเปิดประเทศ ส่งเสริมทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขนส่ง คมนาคม ให้แข็งแกร่ง

โดยได้รับเกียรติจากท่านพล.ร.อ.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และคุณศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Life Service Provider) นอกเหนือจากให้บริการด้านสื่อสารที่ดีที่สุดแก่คนไทยแล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของประเทศในทุกด้านเราเชื่อว่า เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจประเทศครั้งใหญ่ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน วันนี้เอไอเอส ขอขอบพระคุณ และภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ที่ให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อยกระดับการให้บริการ และการบริหารจัดการ อาคารผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานอู่ตะเภาในครั้งนี้


 


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยนายบรรพต  อุดมศักดิ์  นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นางกันยิกา เทพประโมง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  นายพรศักดิ์  เหลียงตระกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นางสาวนริศรา  สงค์สุข รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายเสนห์ กระต่ายเพ็ชร  นายวิโรจน์  พรมจาด  นายสมชัย ไสยวิริยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายยงยุทธ  วังภูงา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยเข้าศึกษาดูงานแห่งแรกที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรีในหัวข้อเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรงพร้อมทั้งให้กลุ่มสตรีได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การทำยาหม่อง การทำสบู่ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถคอยให้

คำแนะนำตลอดการปฏิบัติ  และเดินทางไปศึกษาดูงานแห่งที่สอง ณ แหล่งเรียนรู้ และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (เสื่อสุริยา) จังหวัดจันทบุรี  ในหัวข้อของการตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัญหาและอุปสรรควิธีการบริหารกลุ่มเพื่อ

นำพาไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้สตรีได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และเป็นการกระตุ้นให้สตรีซึ่งเป็นปัจจัยในการผลักดันกิจกรรมต่างๆได้เข้าถึงในกิจกรรมของชุมชนและสังคม


 


เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันที่ 3 ส.ค. ร.ต.อ.สมพร ปานจันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บ่อวิน ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ จึงรุดเข้าตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ โรงพยาบาลสมิตเวช เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน จุดมาบปูในที่เกิดเหตุ บริเวณถนนสาย331 ช่วงต่างระดับมาบปู (ขาเข้ากบินทร์บุรี) ม.3 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ125 สีขาว หมายเลขทะเบียน จคว 729 ชลบุรี สภาพพังยับพลิกคว่ำบนถนนพบผู้ได้บาดเจ็บเป็นชาย 1รายทราบชื่อต่อมานายชาญชัย ศรีแสน อายุ 46 ปี ตรวจสอบพบแขนขวาหัก ขาขวาหัก ฟันหัก หมดสติปลุกไม่ตื่น เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำการCPR (ปั๊มหัวใจ) และรีบส่งต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ใกล้กันพบรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ฮีโน่ สีขาวหมายเลขทะเบียนส่วนหัว 73-9055 ชลบุรี หมายเลขทะเบียน ส่วนหาง 71-6590 ชลบุรี อยู่ริมถนน มี นาย สิชล นามวงษา อายุ 32 ปี เป็นคนขับ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่จากการสอบถาม นายสิชล เล่าว่า ขับรถพ่วง 18 ล้อ บรรทุกสินค้ามาจากโรงเหล็กภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช กำลังจะนำสินค้าไปส่งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง  เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกำลังชะลอ เพื่อรอเลี้ยว ในระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาเฉี่ยวชนที่ท้ายรถเสียหลักพลิกคว่ำ ทางพนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุและได้เชิญตัวผู้ขับขี่ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.บ่อวิน  

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563