นายมาซาฮิโระ อาเบะ ประธานคณะกรรมการจัดเทศกาล ญี่ปุ่น-ศรีราชา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าศรีราชาชินโต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า  ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นอพยพเข้ามาทำงาน มาใช้ชีวิต ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก บางคนย้ายมาทั้งครอบครัว เพราะประเทศไทยมีโรงเรียนญี่ปุ่น ลูกสามารถเรียนที่ประเทศไทยได้ อีกทั้งหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 โรงงานญี่ปุ่นจำนวนมากได้ย้ายจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มายังอำเภอศรีราชาหลายบริษัท ทำให้อำเภอศรีราชา  เป็นฐานหลักของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่งผลให้จำนวนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 1แสนคน และมีจำนวนมากถึง 6,500 คน ที่อาศัยอยู่ในศรีราชา   ศรีราชาเป็นเมืองที่คนไทยและคนญี่ปุ่นอยู่ร่วมกันมานาน  มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทยอยู่เสมอๆ  ถือว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่กลุ่มคน2ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

 ดังนั้น สมาคมศาลเจ้าศรีราชาชินโต จึงมีแนวคิดริเริ่มสร้าง ศาลเจ้าแบบญี่ปุ่น โดยแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นที่รำลึกถึงการครบรอบ 50 ปีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กรจากญี่ปุ่น  และศรีราชาเป็นแห่งที่ 2 เพื่อปกปักรักษาอำเภอศรีราชา ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่พึ่งพาทางใจที่สำคัญของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยความเชื่อของคนญี่ปุ่น หากครอบครัวใดภรรยาตั้งครรภ์ จะต้องมาขอพรจากเทพเจ้า เพื่อให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง คลอดง่าย ปลอดภัยทั้งแม่และลูก และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย

 ศาลเจ้าศรีราชาชินโต เป็นศาลเจ้าที่ใช้วัสดุการก่อสร้าง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด การจัดวางตามหลักของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า แท่นอัญเชิญเทพเจ้า หรือแม้กระทั้งประตู เพดานก็ยังยึดตามแบบของญี่ปุ่น อีกทั้งช่างที่ก่อสร้างก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน จะทำให้ผู้ที่มากราบไว้ได้ซึบซับและเห็นถึงวัฒนธธรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  และที่สำคัญ ชิเมนาวะ มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาคมธุรกิจชิเมนาวะ เมืองอินัน จังหวัดชิมาเนะ  ชิเมนาวะคือเชือกที่แขวนไว้หน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าชิเมนาวะ จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้าไปในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ จะทำให้ทุกคนโชคดี

ขณะนี้ศาลเจ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนเรื่อยมา โดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบไหว้  ในวันที่22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ตั้งอยู่ที่ ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา  ในช่วงเช้าจะมีพิธีเปิด และอัญเชิญเทพเจ้า  อามาเตราซุโนะโอมิกามิ"  เป็นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ และแสงสว่าง ผู้ก่อกำเนิดประเทศญี่ปุ่น และเทพเจ้า "อุกะโนะมิทามะ" หรือเทพอินาริ  เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์

ในอนาคตจะมีการสร้างประตูโทริอิขนาดใหญ่ ที่ศรีราชาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  โดยการทำเช่นนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเขตศรีราชา และยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจะมาเยือนศรีราชา เพื่อให้เมืองศรีราชาที่มีเสน่ห์แห่งนี้ ได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ซึ่งช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในศรีราชาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ท้ายนี้ขอเชิญชาวญี่ปุ่น-ชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในศรีราชา  และพื้นที่ใกล้เคียง มากราบไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าชินโต เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว
 


ที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรีเขต3 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคุณธรรม และ ค่ายส่งเสริมแกนนำยุวชนคุณธรรม  โดยโครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 อันเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริโครงการสุดท้ายที่พระองค์ให้ก่อตั้งขึ้นขณะที่ทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนอย่างยั่งยืน  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็ก รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรี และอุดมการณ์ของครู เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนของมูลนิธิยุวสถิรคุณนั้นจะเป็นการดำเนินงานควบคู่กันไปเพื่อเป็นหัวใจหลักของมูลนิธิ ในส่วนของรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณเพราะลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมแล้ว 1 ปี จะต้องทำการวัดผลการดำเนินงานว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ลดลงหรือไม่ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพิ่มขึ้นอย่างไร ซึ่งอาจจะจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนด้วย และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลการเรียนและผลการสอบของนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มศรีราชา2กลุ่มศรีราชา3และกลุ่มโรงเรียนบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น13โรงเรียน


 


                             ร.ต.อ.เเดนศักดิ์ พูลดี รองสว.เวรสอบสวนสภ.หนองขาม ได้รับแจ้งมีคนผูกคอเสียชีวิต ที่ในซอยห้วยสะพาน 16 หมู่3ต.บึงอ.ศรีราชา โดยผู้ผูกคอเสียชีวิตเป็นหญิงสาว หลังรับแจ้งจึงประสานอาสาบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุ โดยในที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีเลขที่ หมู่3 ตำบลบึง อ.ศรีราชา โดยผู้เสียชีวิตชื่อ นางสาวชัชชญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ38ปี ใช้เชือกไนล่อนสีเขียว ผูกคอกับขื่อบ้านชั้นเดียว ที่ด้านหน้าตู้เย็นที่ใช้แช่ของสดหน้าห้องนอน โดยใช้บันใดปืนขึ้นไปผูกเชือกกับขื่อแล้วถีบบันใดล้มลงทำให้เชือกรัดคอห้อยต่องแต่งจนลิ้นจุกปาก โดยนางนันทา(ขอสงวนนามสกุล) อายุ63ปี ผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นผู้พบศพคนแรกให้การว่า เข้าบ้านมาตกใจที่เห็นลูกสาวห้อยอยู่หน้าตู้เย็นแช่ของ โดยเมื่อช่วงบ่ายลูกสาวยังโทรมาหาแต่ไม่ได้รับสาย โดยลูกสาวไปเฝ้าลูกสาวที่เพิ่งผ่าตัดออกมาจากโรงพยาบาลที่บ้านอีกหลังนึง โดยบ้านหลังนี้พักอยู่ด้วยกัน3คนคือตนเอง ลูกสาว และหลานชายของลูกสาว ซึ่งลูกสาวตนเป็นคนเงียบๆมีเรื่องจะไม่เคยพูดให้ใครฟัง สำหรับสาเหตุที่ผูกคอตายในครั้งนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ ที่ทำให้คิดสั้นในครั้งนี้ ซึ่งทางตำรวจสอบปากคำมารดาผู้ตายแล้วลงบันทึกแล้วถ่ายรูปที่เกิดเหตุ ก่อนที่จะให้อาสาบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง ให้แพทย์ชันสูตร ก่อนให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป


 


AIS X KUSRC เสริมแกร่งสัญญาณเครือข่าย 4G/5G พร้อมขยายจุดติดตั้ง AIS Super WiFi เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิต New Gen กว่า 3,000 คน เล่นเน็ตไม่มีสะดุด ในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ปี 1 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี

22 มิถุนายน 2565 (วันนี้) : ทีมงานเอไอเอส ภาคตะวันออก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปี 1

ในการสร้างสีสัน แนะนำความพิเศษของ AIS Playground พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับ Creator รุ่นใหม่ ให้กับน้องๆ New Generation ที่กำลังจะก้าวเข้ามาศึกษาในรอบรั้วนนทรีศรีราชา ได้ใช้งาน

ทั้งนี้ภายในงาน เอไอเอส ได้ติดตั้งรถ Mobile เสริมแกร่ง สัญญาณ 4G/5G พร้อมขยายจุดติดตั้ง AIS Super WiFi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี (บริเวณจัดงาน) เพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตของน้องๆนิสิต ปี 1 จำนวนกว่า 3,000 คน กับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯจัดขึ้น ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แบบไม่มีสะดุด

#AIS

#KUSRC

#อยู่กับเอไอเอสดีที่สุด

 


วันที่ 15 มิ.ย. 2565  ศูนย์วิทยุ สภ.ศรีราชาได้รับ ว่ามีเหตุคนร้ายเจาะถังให้น้ำมันไหลลงใส่แกรอน เหตุเกิดบริเวณหน้า  อพาร์ทเม้นท์ แห่งหนึ่งในหมู่บ้านนาพร้าว เลขที่  63/920  ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงแจ้งสายตรวจสอบ

     ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะฟอร์ด เรนเจอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน 4กศ-5508 กทม. ใต้ท้องรถพบถังให้น้ำมันไหลลงใส่แกรอนสีฟ้า

        จากการสอบถามนายไชยพิชิต พรมบุตร อายุ 46ปี เป็นเจ้าของรถได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมือวานตนเองได้ขับรถไปเติมน้ำมันมา500บาทและกลับมาจอดที่อพาร์ทเม้นท์ ตามปกติ   พอเข้า  ป้าที่ดูแลหอพัก มาเรียกตนเองให้ไปดูที่รถ ว่ามีถังอะไรอยู่ใต้ท้องรถและมีกลิ่นน้ำมัน   ตนเองเลยก้มไปดูที่ใต้ท้องรถ  พบว่า  ถังน้ำมันของตัวเองถูกเจาะเป็น 3 รู แล้วใช้ถังมารองน้ำมันของรถตัวเองจากนั้น  ตนเองก็ได้เกินสำรวจรถ  ยังพบว่า  คนร้าย  ยัง  เอาพวกขี้ดินเศษใบไม่มาปิดกล้องถอยหลังของรถ 

               อยากฝากถึงคนร้าย   ว่าอย่าทำแบบนี้กับใครเลยมันเสียเวลาทำงานทำการ และสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น และตนเองอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจับร้ายร้ายมาลงโทษโดยเร็ว เพราะสร้างความเสียหายให้กับประชาชน  ขณะที่เพสแจ้งข่าวศรีราชาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแสบออกอาละวาดเจาะถังน้ำมันรถชาวบ้านขณะที่ผู้เสียหายเป็นรายที่ 3 ของอำเภอศรีราชา


 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563